პირადი ექიმი - მიგრაცია და აივ ინფექცია / შესაძლებლობები და უნარები / კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში

▶ 1-ლი ბლოკი: მიგრაცია და აივ ინფექცია

▶ სტუმარი: თენგიზ ცერცვაძე, ინფექციონისტი, პროფესორი;

▶  მე-2 ბლოკი: შესაძლებლობები და უნარები

▶ სტუმარი: მარიამ კობახიძე, ანალიტიკოსი

▶ მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში

პირადი ექიმი