პირადი - ექიმი - ხანდაზმულთა ანემია / პირის ღრუ, ასაკი და იმპლანტაცია / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: ხანდაზმულთა ანემია

სტუმარი: ნანა ლოლაშვილი, ჰემატოლოგი, თსსუ პროფესორი

▶ მე-2 ბლოკი:  პირის ღრუ, ასაკი და იმპლანტაცია

სტუმარი: მამუკა მარგველაშვილი, სტომატოლოგი, თსსუ პროფესორი

▶  მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი