პირადი ექიმი - გული ონკოლოგიური პრობლემების დროს #LIVE

სტუმრები: ზურაბ ფაღავა – კარდიოლოგი, პროფესორი; თამაზ შაბურიშვილი – კარდიოლოგი, პროფესორი.