პირადი ექიმი - სკლეროდერმიის ცნობადობის თვე / რა არის სკლეროდერმია / სკლეროდერმია და სხვა სისტემური დაავადებები #LIVE

1-ლი ბლოკი: სკლეროდერმიის ცნობადობის თვე;

სტუმარი: მარიკა თოიძე – თერაპევტი, რევმატოლოგი, პროფესორი;

მე-2 ბლოკი: რა არის სკლეროდერმია;

ჩართვის სტუმარი: მაია დათუაშვილი – დერმატო-ვენეროლოგი, პროფესორი;

მე-3 ბლოკი: სკლეროდერმია და სხვა სისტემური დაავადებები.

პირადი ექიმი