პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / ბავშვის ინტელექტი და მისი განვითარება #LIVE

1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე-2 ბლოკი: ბავშვის ინტელექტი და მისი განვითარება;

სტუმარი: სოფო ბახტაძე – ბავშვთა ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი