მუსიკა #ნაშუადღევს ანსამბლი „შავნაბადა“ - „ართანული ალილო“

 

მუსიკა #ნაშუადღევს ანსამბლი „შავნაბადა“ – „გურული ალილო“

 მუსიკა #ნაშუადღევს ანსამბლი „შავნაბადა“ – ალილო და მისი წარმოშობისა და განვითარების ისტორია