#მარტივილოგიკა თამარ ნანაობაშვილი და ქეთი სურამლიშვილი / მარიამ ლაზარეშვილი და ნიკოლოზ ლაზარეშვილი / მარიამ დორეული და გვანცა დორეული

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა