#მარტივილოგიკა მარიამ ორთოიძე და გიორგი ონაშვილი / ნიკა თბილელი და ნიკა ავალიშვილი / გიორგი შარაშენიძე და ლილე გუგავა

მარტივი ლოგიკა