#მარტივილოგიკა ილია ბედინაშვილი და თორნიკე კოხრეიძე / ნიკოლოზ ნანიტაშვილი და სალომე აბულაძე

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა