#მარტივილოგიკა მარიამ ტყემალაძე და ლუკა პაპიაშვილი / ვალერი ბახუტაშვილი და ნიკა ბახუტაშვილი / გულვარდ დავითაძე და ნათია ცინარიძე

მარტივი ლოგიკა