#მარტივილოგიკა დავით შონია და ალექსანდრე მესხია / გიორგი აგლაძე და გიორგი კვაშილავა / ნიკოლოზ ონეზაშვილი და მარიამ მანჯავიძე

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა