#მარტივილოგიკა ანანო გვარლიანი და მარიამ აზირაშვილი / ანა ზაქაშვილი და ლუკა ფანქველაშვილი / დავით ფიფია და ნინო გელაშვილი

მარტივი ლოგიკა