მარტივი ლოგიკა - ირინა ესვანჯია და თინა ლაღიძე  / სანდრო ლორთქიფანიძე  და დავით ველიჯანაშვილი

დღეს თამაშობენ: ირინა ესვანჯია და თინა ლაღიძე  #ნაშუადღევს

სანდრო ლორთქიფანიძე #წიგნებისთარო და დავით ველიჯანაშვილი #ხართუარამეექვსეკლასელზეჭკვიანი

მარტივი ლოგიკა

ნაშუადღევს

წიგნების თარო

ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი