აკაკი მიქანაძე და ნინო ტყეშელაშვილი / ანუკი კიკნაძე და ანა ზედგენიძე / ირაკლი ჯიმშიტაშვილი და მამუკა ცისკარაული

მარტივი ლოგიკა