კვლევა: შესაძლებელია თუ არა დაბერების პროცესის კონტროლი