ხანგრძლივი ავადმყოფობა #LIVE

სტუმრები: გაიანე სიმონია, თერაპევტი, თსსუ პროფესორი;

ირინა ანდრონიკაშვილი, თერაპევტი, თსსუ პროფესორი.

პირადი ექიმი