ფერმერები სარგებლობაში არსებული მიწების დარეგისტრირებას, ან იჯარით გადაცემას ითხოვენ

 

 

ბიზნესპარტნიორი