ტეგი: ბექა გონაშვილი

გამოწვევები სოფლის მეურნეობის სექტორში #LIVE
რეალური სივრცე - სოფლის მეურნეობის პრობლემები კრიზისამდე და კრიზისის დროს #LIVE
აგროსექტორის დახმარების პაკეტი
#ბიზნესპარტნიორი აგროსექტორის დახმარების პაკეტი #LIVE
ბექა გონაშვილი - სოფლის მეურნეობაში უნდა მოვახერხოთ სრული ციკლის შეკვრა და თანამედროვე ცოდნის შეტანა
ბექა გონაშვილი - ქვეყანაში მარცვლეულის შესანახი ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის შეთანხმებული გეგმით უნდა განვითარდეს
ანტიკრიზისული გეგმა და სოფლის მეურნეობის სექტორი როგორც პრიორიტეტი
მეცხვარეობის დარგის პრობლემები
რეალური სივრცე - საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი #LIVE
ბექა გონაშვილი - ხორცისა და რძის პროდუქტების ხარისხის სანდოობისთვის ამ სექტორში დასაქმებულთა ცოდნა უნდა ამაღლდეს
გამოწვევები აგროსექტორში
ცხვრის ექსპორტი შემცირდა
რეალური სივრცე - მეცხოველეობის დარგის კრიზისი #LIVE
რეალური სივრცე - არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე #LIVE