ტეგი: ნიკა მუკბანიანი

ბიზნესი საგანგებო მდგომარეობის პირობებში
პრობლემები სადაზღვევო სექტორში
კრიზისული ბიუჯეტი
COVID-19 და კადრების შენარჩუნების პრობლემა კერძო სექტორში
საიჯარო ურთიერთობები ფორსმაჟორის პირობებში
ბიზნესი კორონავირუსის წინააღმდეგ
კორონავირუსის ეფექტი ეკონომიკაზე
ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივა
ბიზნესის წინადადებები მთავრობას
ბიზნესი ონლაინსივრცეში
StopCoV ფონდი და ბიზნესი კორონავირუსის წინააღმდეგ
ეროვნული ბანკი ინტენსიურ ინტერვენციებს იწყებს
კორონავირუსი და კრეატიული ინდუსტრია
კომუნალური სექტორის გამოწვევები პანდემიის პირობებში
COVID-19-ის გავლენა ვაჭრობაზე
მედიცინის მძევალი ეკონომიკა
როგორ ვაქციოთ კრიზისი შესაძლებლობად?
კორონავირუსი და ჰოსპიტალური სექტორი
გვჭირდება თუ არა სახელმწიფო ავიაკომპანია?
ლარის კურსი რეკორდულად დაეცა - რა გეგმა აქვს მთავრობას