ინფლაცია ორნიშნა მაჩვენებელზე ნარჩუნდება

 

 

ბიზნესპარტნიორი