#დოსიე „ოსმალეთის იმპერიის აღსასრული“

ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძლევამოსილი ოსმალეთის იმპერია, რომლის ძალაუფლება სამ კონტინენტზე და შვიდ ზღვაზე ვრცელდებოდა.

მისი აგონია, რომელიც ას წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდა და 1923 წელს იმპერიის სიკვდილითა და თურქეთის რესპუბლიკის დაბადებით დასრულდა.

დღევანდელი მსოფლიოს რუკა, სწორედ ამ უდიდესი იმპერიის რღვევის შედეგია.

სილვი ჟეზეკელისა და მატილდ დამუაზელის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმი „ოსმალეთის იმპერიის აღსასრული“ პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემაში „დოსიე“

დოსიე