#დოსიე „კარიკატურა - ცალკე ხელოვნება“  

კარიკატურა, გრაფიკული სატირა – ერთ-ერთი ყველაზე სახალხო და აქტუალური ჟანრი სახვით ხელოვნებაში, რომელიც, ამავე დროს ყველაზე გამოყენებადი საშუალებაა პროპაგანდისათვის.

სად და რა ვითარებაში წარმოიშვა კარიკატურა, როგორ განვითარდა სხვადასხვა რეჟიმების დროს, რა როლი აქვს საზოგადოების სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სად გადის გამოხატვის უფლების ზღვარი კარიკატურის შემთხვევაში?

ლორანს ტირიას დოკუმენტური ფილმი „კარიკატურა – ცალკე ხელოვნება“ პაატა ქურდაძის სავტორო გადაცემაში #დოსიე

დოსიე