#ამშაბათკვირას The Synchromesh-ის ფარგლებში ქართველებმა რაიოდადგმის საზაფხულო სკოლაში მიიღეს მონაწილეობა

ამ შაბათ-კვირას