#აკუსტიკა მებო ნუცუბიძე - მუხამბაზი

თორნიკე ჯაფიაშვილი – კლავიში

სანდრო (ბიბიჩ) კვაჭაძე – ბას გიტარა, ბექ ვოკალი

გიორგი ტეცოშვილი – დრამი

დავით ქავთარაძე – დუდუკი

ათინა ჯანუაშვილი – ბექ ვოკალი

ნუცა ჯღამაძე – ბექ ვოკალი

ნინო ნაყეური – ბექ ვოკალი

ტექსტი – პეტრე გრუზინსკი

მუსიკა – ჯანსუღ კახიძე

აკუსტიკა