#აკუსტიკა ირუ ხეჩანოვი და ნიკა ნიკვაშვილი - Echo

მუსიკა – გიგა კუხიანიძე

ტექსტი – ირუ ხეჩანოვი, ბენი ქადაგიძე

აკუსტიკა