#აკუსტიკა ეკო ტერინე - შენთან მინდა

ლევან ჯაფარიძე, კონსტანტინე ეროიანი

ავტორი – ინოლა გურგულია

აკუსტიკა