ახალი კორონავირუსი, მკურნალობა, წამლების უსაფრთხო გამოყენება

 

 

პირადი ექიმი