„ადამიანი დაბადებულია შემოქმედებით არსებად და მიისწრაფვის სრულყოფილებისკენ. ყოველი სრულყოფილებისკენ მისწრაფება ბადებს კულტურას“ - გურანდა ქლიბაძე - მხატვარი, გრაფიკოსი, ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი