42°პარალელი - იაპონიის დაკარგული ათწლეული

რა ფაქტორებმა განაპირობა 1990-იან წლებში იაპონიის ფინანსური კრიზისი და შემდგომი სტაგნაცია?

42° პარალელი