42° პარალელი - პრივატიზაციის მოკლე ისტორია და თეორიული საფუძვლები
  • კრიზისის დადგომასთან ერთად მთავრობებს შემოსავლები შემოაკლდათ. Ამის კომენსირებისთვის, ერთ-ერთ გზად სახელდება საჯარო ქონების პრივატიზაციის ახალი ტალღა. Სამწუხაროდ, პრივატიზაციამ საკმაოდ მწარე გამოცდილება დატოვა მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, არამხოლოდ პოსტ-საბჭოთა სივრცის მოსახლეობისთვის, არამედ ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვისაც. Მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრივატიზაცია სხვა არაფერია, თუ არა საჯარო ინტერესების ხარჯზე, მდიდართა ფენის კიდევ უფრო გამდიდრება. Პრივატიზაციის ისტორიაზე, მის თეორიულ საფუძვლებზე და ალტერნატიულ მიდგომებზე, ტატო ხუნდაძე მოგვიყვება.

42° პარალელი