42° პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I გლობალიზაციის ექსპოზიცია

42° პარალელი – ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა – დისკურსი & ინტერპრეტაცია I გლობალიზაციის ექსპოზიცია ბაქარ ბერეკაშვილი მის რუბრიკაში ამჯერად გვესაუბრება გლობალიზაციის რაობაზე, როგორც სოციალური პროცესის, მდგომარეობისა და ეპოქის.

42° პარალელი