42 პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია|დემოკრატია და არჩევნები

42-ე პარალელი წარმოგიდგენთ ბაქარ ბერეკაშვილის ახალ რუბრიკას – დისკურსი & ინტერპრეტაცია

წარმოდგენილ რუბრიკაში ბაქარ ბერეკაშვილი დროდადრო იმსჯელებს სხვადასხვა სოციალურ, პოლიტიკურ თუ კულტურულ დისკურსზე; იმ იდეებსა თუ მოვლენებზე, რომლებიც ტრიალებს ჩვენი სოციალური სამყაროს გარშემო, როგორც ისტორიული ასევე თანამედროვე პერსპექტივიდან. რუბრიკის მიზანია აქამდე არსებული წარმოდგენებისა და შეხედულებების კრიტიკული თუ ალტერნატიული გააზრება და ინტერპრეტაცია, მაყურებლის გონების პროვოცირება ამა თუ იმ იდეებისა და საკითხებს გარშემო სამომავლოდ ფიქრისათვის.

რუბრიკის პირველი თემაა დემოკრატია და არჩევნები. ბაქარი  გვიყვება იმის თაობაზე თუ რა არის დემოკრატია და რა როლს ასრულებს მასში არჩევნები, რა რისკები ახლავს თან ამ ორი იდეისა თუ პროცესის ურთიერთობას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა ხელი შეუწყოს ანტიდემოკრატიული ძალების აღზევებას ხელისუფლებაში და რას გვასწავლის ევროპის პოლიტიკური და სოციალური ისტორია.

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი