42°პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I კეთილდღეობის სახელმწიფოს შესახებ

რა არის კეთილდღეობის სახელმწიფო და როგორია მისი წარმოშობის ისტორია? რა ფაქტორებმა და გარემოებებმა მოახდინა გავლენა მის გაძლიერებასა და განვითარებაზე ევროპაში? რა სირთულეებისა თუ გამოწვევების წინაშე დგას დღეს კეთილდღეობის სახელმწიფო ევროპაში? ბაქარ ბერეკაშვილი თავის რუბრიკაში ამჯერად კეთილდღეობის სახელმწიფოს შესახებ გვესაუბრება

42° პარალელი