„აბრეშუმის გზის ფორუმი“

„აბრეშუმის გზის ფორუმის“ მეორე დღე თბილისში. დღეს კერძო სექტორისა და საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრები იმართება. შედგება პირისპირ შეხვედრები, სადაც გაფორმდება სხვადასხვა ხელშეკრულებები.

მარიამ ბერძენიშვილი დეტალებით.

მოამბე