სტანისლავ ნეიჰაუზი ასრულებს ალექსანდრე სკრაიბინის ეტიუდს - 1969 წლის სატრანსლაციო ჩანაწერი
ოთხ
თბილისი
ოთხ
ხუთ
$
USD
3.0720
0.005
EUR
3.4661
0.015
RUB
0.039081
0.007
£
GBP
4.1358
0.016