სოზარ ციოყ, სვანური საგმირო სიმღერა - ჩაწერილია 1952 წლის 15 ოქტომბერს

ასრულებს თვითმოქმედი ანსამბლი.

ხელმძღვანელი - ილია ფალიანი.

ოთხ
თბილისი
ხუთ
პარ
$
USD
2.6459
0.004
EUR
2.8364
0.007
RUB
0.037305
0.005
£
GBP
3.1746
0.004