სოზარ ციოყ, სვანური საგმირო სიმღერა - ჩაწერილია 1952 წლის 15 ოქტომბერს

ასრულებს თვითმოქმედი ანსამბლი.

ხელმძღვანელი - ილია ფალიანი.

-4°
შაბ
თბილისი
კვ
ორ
$
USD
3.0794
0.004
EUR
3.4908
0.008
RUB
0.040259
0.005
£
GBP
4.1791
0.020