კონსტანტინე ვირსალაძე - ამონარიდი სატირის მასალებიდან

ჩაწერილია 1991 წელს.

28°
შაბ
თბილისი
კვ
31°
ორ
30°
$
USD
3.0624
0.003
EUR
3.4593
-0.007
RUB
0.043016
-0.025
£
GBP
3.8617
-0.007