„მეცნიერთა მიღწევები“- მიკროფონთანაა კონსტანტინე ერისთავი

ჩაწერილია 1965 წელს.

ხუთ
თბილისი
პარ
შაბ
$
USD
3.0696
0.003
EUR
3.4625
0.004
RUB
0.038759
0.033
£
GBP
4.1464
0.011