ივანე გიგინეიშვილი - ყველასთავის საჭირო წიგნი - ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი

ჩაწერილია 1981 წელს.

ხუთ
თბილისი
პარ
შაბ
$
USD
3.0696
0.003
EUR
3.4625
0.004
RUB
0.038759
0.033
£
GBP
4.1464
0.011