ოლიმპიადა - საწყლოსნო სახეობები

ცურვა

24 ივლისი. შაბათი. 14:00 – 16:30

კაცები. 400 მ. კომპლექსური. კვალიფიკაცია

ქალები. 100 მ. ბატერფლაი. კვალიფიკაცია

კაცები. 400 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

ქალები. 400 მ. კომპლექსური. კვალიფიკაცია

კაცები. 100 მ. ბრასი. კვალიფიკაცია

ქალები. 4 x 100 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

 

25 ივლისი. კვირა. 05:30 – 07:20

კაცები. 400 მ. კომპლექსური. ფინალი

ქალები. 100 მ. ბატერფლაი. 1/2 ფინალი

კაცები. 400 მ. თავისუფალი. ფინალი

ქალები. 400 მ. კომპლექსური. ფინალი

კაცები. 100 მ. ბრასი. 1/2 ფინალი

ქალები. 4 x 100 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. ფინალი

 

25 ივლისი. კვირა. 14:00 – 16:30

ქალები. 100 მ. გულაღმა. კვალიფიკაცია

კაცები. 200 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

ქალები. 100 მ. ბრასი. კვალიფიკაცია

კაცები. 100 მ. გულაღმა. კვალიფიკაცია

ქალები. 400 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

კაცები. 4 x 100 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 05:30 – 07:40

ქალები. 100 მ. ბატერფლაი. ფინალი

კაცები. 200 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

ქალები. 100 მ. ბრასი. 1/2 ფინალი

კაცები. 100 მ. ბრასი. ფინალი

ქალები. 400 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 100 მ. გულაღმა. 1/2 ფინალი

ქალები. 100 მ. გულაღმა. 1/2 ფინალი

კაცები. 4 x 100 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. ფინალი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 14:00 – 16:30

ქალები. 200 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

კაცები. 200 მ. ბატერფლაი. კვალიფიკაცია

ქალები. 200 მ. კომპლექსური. კვალიფიკაცია

ქალები. 1500 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 05:30 – 07:25

ქალები. 200 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

კაცები. 200 მ. თავისუფალი. ფინალი

ქალები. 100 მ. გულაღმა. ფინალი

კაცები. 100 მ. გულაღმა. ფინალი

ქალები. 100 მ. ბრასი. ფინალი

კაცები. 200 მ. ბატერფლაი. 1/2 ფინალი

ქალები. 200 მ. კომპლექსური. 1/2 ფინალი

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 14:00 – 16:30

კაცები. 100 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

ქალები. 200 მ. ბატერფლაი. კვალიფიკაცია

კაცები. 200 მ. ბრასი. კვალიფიკაცია

კაცები. 4 x 200 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

კაცები. 800 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 05:30 – 08:05

კაცები. 100 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

ქალები. 200 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 200 მ. ბატერფლაი. ფინალი

ქალები. 200 მ. ბატერფლაი. 1/2 ფინალი

კაცები. 200 მ. ბრასი. 1/2 ფინალი

ქალები. 200 მ. კომპლექსური. ფინალი

ქალები. 1500 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 4 x 200 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. ფინალი

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 14:00 – 16:30

ქალები. 100 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

კაცები. 200 მ. გულაღმა. კვალიფიკაცია

ქალები. 200 მ. ბრასი. კვალიფიკაცია

კაცები. 200 მ. კომპლექსური. კვალიფიკაცია

ქალები. 4 x 200 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

 

29 ივლისი. ხუთშაბათი. 05:30 – 08:10

კაცები. 800 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 200 მ. ბრასი. ფინალი

ქალები. 100 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

კაცები. 200 მ. გულაღმა. 1/2 ფინალი

ქალები. 200 მ. ბატერფლაი. ფინალი

კაცები. 100 მ. თავისუფალი. ფინალი

ქალები. 200 მ. ბრასი. 1/2 ფინალი

კაცები. 200 მ. კომპლექსური. 1/2 ფინალი

ქალები. 4 x 200 მ. თავისუფალი ესტაფეტა. ფინალი

 

29 ივლისი. ხუთშაბათი. 14:00 – 16:30

ქალები. 800 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

კაცები. 100 მ. ბატერფლაი. კვალიფიკაცია

ქალები. 200 მ. გულაღმა. კვალიფიკაცია

შერეული. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

 

30 ივლისი. პარასკევი. 05:30 – 07:10

კაცები. 100 მ. ბატერფლაი. 1/2 ფინალი

ქალები. 200 მ. ბრასი. ფინალი

კაცები. 200 მ. გულაღმა. ფინალი

ქალები. 100 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 200 მ. კომპლექსური. ფინალი

ქალები. 200 მ. გულაღმა. 1/2 ფინალი

 

30 ივლისი. პარასკევი. 14:00 – 16:30

კაცები. 50 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

ქალები. 50 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

კაცები. 1500 მ. თავისუფალი. კვალიფიკაცია

ქალები. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

კაცები. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. კვალიფიკაცია

 

31 ივლისი. შაბათი. 05:30 – 07:20

კაცები. 100 მ. ბატერფლაი. ფინალი

ქალები. 200 მ. გულაღმა. ფინალი

ქალები. 800 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 50 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

ქალები. 50 მ. თავისუფალი. 1/2 ფინალი

შერეული. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. ფინალი

 

1 აგვისტო. შაბათი. 05:30 – 07:25

კაცები. 50 მ. თავისუფალი. ფინალი

ქალები. 50 მ. თავისუფალი. ფინალი

კაცები. 1500 მ. თავისუფალი. ფინალი

ქალები. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. ფინალი

კაცები. 4 x 100 მ. კომპლექსური ესტაფეტა. ფინალი

 

 

სერფინგი

25 ივლისი. კვირა. 02:00 – 11:20

კაცები. I რაუნდი

ქალები. I რაუნდი

კაცები. II რაუნდი

ქალები. II რაუნდი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 02:00 – 11:40

ქალები. III რაუნდი

კაცები. III რაუნდი

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 02:00 – 09:20

კაცები. 1/4 ფინალი

ქალები. 1/4 ფინალი

კაცები. 1/2 ფინალი

ქალები. 1/2 ფინალი

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 03:00 – 06:35

ქალები. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. ფინალი

კაცები. ფინალი

 

სინქრონული ცურვა

2 აგვისტო. ორშაბათი. 14:30 – 16:45

დუეტები. თავისუფალი პროგრამა

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 14:30 – 16:30

დუეტები. ტექნიკური პროგრამა

 

4 აგვისტო. ხუთშაბათი. 14:30 – 16:05

დუეტები. თავისუფალი პროგრამა. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 14:30 – 15:35

გუნდური. ტექნიკური პროგრამა

 

7 აგვისტო. შაბათი. 14:30 – 16:15

გუნდური. თავისუფალი პროგრამა

 

კანოე (სლალომი)

25 ივლისი. კვირა. 08:00 – 11:45

კანოე (C1). კაცები. წინასწარი

კაიაკი (C1). ქალები. წინასწარი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 09:00 – 11:45

კანოე (C1). კაცები. 1/2 ფინალი

კანოე (C1). კაცები. ფინალი

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 09:00 – 12:00

კაიაკი (C1). ქალები. 1/2 ფინალი

კაიაკი (C1). ქალები. ფინალი

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 08:00 – 11:45

კანოე (C1). ქალები. წინასწარი

კაიაკი (C1). კაცები. წინასწარი

 

29 ივლისი. ხუთშაბათი. 09:00 – 11:45

კანოე (C1). ქალები. 1/2 ფინალი

კანოე (C1). ქალები. ფინალი

 

30 ივლისი. პარასკევი. 09:00 – 12:00

კაიაკი (C1). კაცები. 1/2 ფინალი

კაიაკი (C1). კაცები. ფინალი

 

კანოე (სპრინტი)

2 აგვისტო. ორშაბათი. 04:30 – 08:00

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. წინასწარი

კაცები. კანოე. ორადგილიანი. 1000 მ. წინასწარი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 1000 მ. წინასწარი

ქალები. კაიაკი. ორადგილიანი. 500 მ. წინასწარი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/4 ფინალი

კაცები. კანოე. ორადგილიანი. 1000 მ. 1/4 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 1000 მ. 1/4 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ორადგილიანი. 500 მ. 1/4 ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 04:30 – 08:15

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კანოე. ორადგილიანი. 1000 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 1000 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ორადგილიანი. 500 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. ფინალი

კაცები. კანოე. ორადგილიანი. 1000 მ. ფინალი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 1000 მ. ფინალი

ქალები. კაიაკი. ორადგილიანი. 500 მ. ფინალი

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 04:30 – 07:40

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. წინასწარი

ქალები. კანოე. ერთადგილიანი. 200 მ. წინასწარი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 500 მ. წინასწარი

კაცები. კაიაკი. ორადგილიანი. 1000 მ. წინასწარი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/4 ფინალი

ქალები. კანოე. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/4 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 500 მ. 1/4 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ორადგილიანი. 1000 მ. 1/4 ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 04:30 – 08:05

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კანოე. ერთადგილიანი. 200 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 500 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ორადგილიანი. 1000 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 200 მ. ფინალი

ქალები. კანოე. ერთადგილიანი. 200 მ. ფინალი

ქალები. კაიაკი. ერთადგილიანი. 500 მ. ფინალი

კაცები. კაიაკი. ორადგილიანი. 1000 მ. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 04:30 – 06:40

ქალები. კანოე. ორადგილიანი. 500 მ. წინასწარი

კაცები. კანოე. ერთადგილიანი. 1000 მ. წინასწარი

ქალები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. წინასწარი

კაცები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. წინასწარი

ქალები. კანოე. ორადგილიანი. 500 მ. 1/4 ფინალი

კაცები. კანოე. ერთადგილიანი. 1000 მ. 1/4 ფინალი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 04:30 – 07:50

ქალები. კანოე. ორადგილიანი. 500 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კანოე. ერთადგილიანი. 1000 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. კანოე. ორადგილიანი. 500 მ. ფინალი

კაცები. კანოე. ერთადგილიანი. 1000 მ. ფინალი

ქალები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. ფინალი

კაცები. კაიაკი. ოთხადგილიანი. 500 მ. ფინალი

 

წყალში ხტომა

25 ივლისი. კვირა. 10:00 – 11:00

ქალები. სინქრონული. 3 მ. ფინალი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 10:00 – 11:00

კაცები. სინქრონული. 10 მ. ფინალი

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 10:00 – 11:00

ქალები. სინქრონული. 10 მ. ფინალი

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 10:00 – 11:00

კაცები. სინქრონული. 3 მ. ფინალი

 

30 ივლისი. პარასკევი. 10:00 – 12:30

ქალები. 3 მ. წინასწარი

 

31 ივლისი. შაბათი. 10:00 – 11:25

ქალები. 3 მ. 1/2 ფინალი

 

1 აგვისტო. კვირა. 10:00 – 11:25

ქალები. 3 მ. ფინალი

 

2 აგვისტო. ორშაბათი. 10:00 – 12:30

კაცები. 3 მ. წინასწარი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 05:00 – 06:30

კაცები. 3 მ. 1/2 ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 10:00 – 11:30

კაცები. 3 მ. ფინალი

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 10:00 – 12:30

ქალები. 10 მ. წინასწარი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 05:00 – 06:25

ქალები. 10 მ. 1/2 ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 10:00 – 11:25

ქალები. 10 მ. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 10:00 – 12:30

კაცები. 10 მ. წინასწარი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 05:00 – 06:40

კაცები. 10 მ. 1/2 ფინალი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 10:00 – 11:25

კაცები. 10 მ. ფინალი

 

მარათონული ცურვა

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 01:30

ქალები (10კმ)

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 01:30

კაცები (10კმ)