ოლიმპიადა - მძლეოსნობა

30 ივლისი. პარასკევი. 04:00 – 07:30

კაცები. 3000 მ. სტიპლჩეზი. I რაუნდი

კაცები. სიმაღლეზე ხტომა. კვალიფიკაცია

კაცები. ბადროს ტყორცნა. კვალიფიკაცია

ქალები. 800 მ. I რაუნდი

კაცები. 400 მ/თარჯრბენი. I რაუნდი

ქალები. 100 მ. I რაუნდი

 

30 ივლისი. პარასკევი. 14:00 – 16:00

ქალები. 5000 მ. I რაუნდი

ქალები. სამხტომი. კვალიფიკაცია

ქალები. ბირთვის კვრა. კვალიფიკაცია

შერეული ესტაფეტა. 4×400 მ. I რაუნდი

კაცები. 10 000 მ. ფინალი

 

31 ივლისი. შაბათი. 04:00 – 07:00

ქალები. 400 მ/თარჯრბენი. I რაუნდი

ქალები. ბადროს ტყორცნა. კვალიფიკაცია

კაცები. ჭოკით ხტომა. კვალიფიკაცია

კაცები. 800 მ. I რაუნდი

ქალები. 100 მ/თარჯრბენი. კვალიფიკაცია

კაცები. 100 მ. კვალიფიკაცია

 

31 ივლისი. შაბათი. 14:00 – 16:55

კაცები. სიგრძეზე ხტომა. კვალიფიკაცია

ქალები. 100 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. 100 მ. I რაუნდი

კაცები. ბადროს ტყორცნა. ფინალი

ქალები. 800 მ. 1/2 ფინალი

შერეული ესტაფეტა. 4×400 მ. ფინალი

ქალები. 100 მ. ფინალი

 

1 აგვისტო. კვირა. 05:10 – 07:00

ქალები. უროს ტყორცნა. კვალიფიკაცია

ქალები. 3000 მ. სტიპლჩეზი. I რაუნდი

ქალები. სიგრძეზე ხტომა. კვალიფიკაცია

ქალები. ბირთვის კვრა. ფინალი

კაცები. 400 მ. I რაუნდი

 

1 აგვისტო. კვირა. 14:00 – 16:55

კაცები. სიმაღლეზე ხტომა. ფინალი

კაცები. 100 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. 100 მ/თარჯრბენი. 1/2 ფინალი

ქალები. სამხტომი. ფინალი

კაცები. 800 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. 400 მ/თარჯრბენი. 1/2 ფინალი

კაცები. 100 მ. ფინალი

 

2 აგვისტო. ორშაბათი. 04:00 – 06:55

კაცები. უროს ტყორცნა. კვალიფიკაცია

ქალები. 1500 მ. I რაუნდი

კაცები. სიგრძეზე ხტომა. ფინალი

ქალები. 200 მ. I რაუნდი

ქალები. 100 მ/თარჯრბენი. ფინალი

 

2 აგვისტო. ორშაბათი. 14:00 – 17:00

ქალები. ჭოკით ხტომა. კვალიფიკაცია

ქალები. 200 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. ბადროს ტყორცნა. ფინალი

კაცები. 400 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. 400 მ/თარჯრბენი. 1/2 ფინალი

კაცები. 3000 მ. სტიპლჩეზი. ფინალი

ქალები. 5000 მ. ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 04:00 – 07:35

კაცები. სამხტომი. კვალიფიკაცია

კაცები. 1500 მ. I რაუნდი

ქალები. შუბის ტყორცნა. კვალიფიკაცია

ქალები. 400 მ. I რაუნდი

ქალები. სიგრძეზე ხტომა. ფინალი

კაცები. 200 მ. I რაუნდი

კაცები. 400 მ/თარჯრბენი. ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 14:00 – 16:55

კაცები. 110 მ/თარჯრბენი. I რაუნდი

კაცები. ბირთვის კვრა. კვალიფიკაცია

კაცები. ჭოკით ხტომა. ფინალი

კაცები. 5000 მ. I რაუნდი

ქალები. უროს ტყორცნა. ფინალი

კაცები. 200 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. 800 მ. ფინალი

ქალები. 200 მ. ფინალი

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 04:00 – 07:25

კაცები. ათჭიდი. 100 მ.

კაცები. შუბის ტყორცნა. კვალიფიკაცია

ქალები. შვიდჭიდი. 100 მ/თარჯრბენი.

კაცები. ათჭიდი. სიგრძეზე ხტომა.

ქალები. შვიდჭიდი. სიმაღლეზე ხტომა.

კაცები. 110 მ/თარჯრბენი. 1/2 ფინალი

ქალები. 400 მ/თარჯრბენი. ფინალი

კაცები. ათჭიდი. ბირთვის კვრა.

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 13:30 – 17:00

კაცები. ათჭიდი. სიმაღლეზე ხტომა.

ქალები. 1500 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. შვიდჭიდი. ბირთვის კვრა.

ქალები. 400 მ. 1/2 ფინალი

ქალები. 3000 მ. სტიპლჩეზი. ფინალი

კაცები. უროს ტყორცნა. ფინალი

ქალები. შვიდჭიდი. 200 მ.

კაცები. 800 მ. ფინალი

კაცები. ათჭიდი. 400 მ.

კაცები. 200 მ. ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 04:00 – 10:05

კაცები. ათჭიდი. 110 მ/თარჯრბენი.

ქალები. სიმაღლეზე ხტომა. კვალიფიკაცია

ქალები. შვიდჭიდი. სიგრძეზე ხტომა.

კაცები. ათჭიდი. ბადროს ტყორცნა.

ქალები. ესტაფეტა 4×100 მ. I რაუნდი

კაცები. სამხტომი. ფინალი

კაცები. ბირთვის კვრა. ფინალი

კაცები. ესტაფეტა. 4×100 მ. I რაუნდი

კაცები. 110 მ/თარჯრბენი. ფინალი

კაცები. ათჭიდი. ჭოკით ხტომა.

ქალები. შვიდჭიდი. შუბის ტყორცნა.

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 11:30 – 13:05

კაცები. სპორტული სიარული. 20 კმ. ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 14:00 – 16:45

კაცები. ათჭიდი. შუბის ტყორცნა.

ქალები. ჭოკით ხტომა. ფინალი

ქალები. ესტაფეტა. 4×400 მ. I რაუნდი

კაცები. 1500 მ. 1/2 ფინალი

კაცები. 400 მ. ფინალი

ქალები. შვიდჭიდი. 800 მ.

კაცები. ათჭიდი. 1500 მ.

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 00:30 – 05:00

კაცები. სპორტული სიარული. 50 კმ. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 11:30 – 13:15

ქალები. სპორტული სიარული. 20 კმ. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 14:50 – 17:55

კაცები. 4×400 მ. I რაუნდი

ქალები. შუბის ტყორცნა. ფინალი

კაცები. 5000 მ. ფინალი

ქალები. 400 მ. ფინალი

ქალები. 1500 მ. ფინალი

ქალები. ესტაფეტა. 4×100 მ. ფინალი

კაცები. ესტაფეტა. 4×100 მ. ფინალი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 02:00 – 05:15

ქალები. მარათონი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 14:00 – 17:20

ქალები. სიმაღლეზე ხტომა. ფინალი

ქალები. 10 000 მ. ფინალი

კაცები. შუბის ტყორცნა. ფინალი

კაცები. 1500 მ. ფინალი

ქალები. ესტაფეტა. 4×400 მ. ფინალი

კაცები. ესტაფეტა. 4×400 მ. ფინალი

 

8 აგვისტო. კვირა. 02:00 – 04:45

კაცები. მარათონი