ოლიმპიადა - ფარიკაობა

24 ივლისი. შაბათი. 04:00 – 11:20

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

 

24 ივლისი. შაბათი. 13:00 – 17:10

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. ხმალი. ინდივიდუალური. ფინალი

კაცები. დაშნა. ინდივიდუალური. ფინალი

 

25 ივლისი. კვირა. 04:00 – 11:20

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

 

25 ივლისი. კვირა. 13:00 – 17:10

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. რაპირა. ინდივიდუალური. ფინალი

კაცები. ხმალი. ინდივიდუალური. ფინალი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 04:00 – 11:20

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/32 ფინალი

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/16 ფინალი

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/8 ფინალი

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/4 ფინალი

 

26 ივლისი. ორშაბათი. 13:00 – 17:10

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. 1/2 ფინალი

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. დაშნა. ინდივიდუალური. ფინალი

კაცები. რაპირა. ინდივიდუალური. ფინალი

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 06:25 – 10:20

ქალები. ხმალი. გუნდური. 1/4 ფინალი

ქალები. ხმალი. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

ქალები. ხმალი. გუნდური. 1/2 ფინალი

ქალები. ხმალი. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

ქალები. ხმალი. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

27 ივლისი. სამშაბათი. 13:30 – 15:40

ქალები. ხმალი. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. ხმალი. გუნდური. ფინალი

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 05:00 – 10:20

კაცები. დაშნა. გუნდური. 1/8 ფინალი

კაცები. დაშნა. გუნდური. 1/4 ფინალი

კაცები. დაშნა. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

კაცები. დაშნა. გუნდური. 1/2 ფინალი

კაცები. დაშნა. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

კაცები. დაშნა. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

28 ივლისი. ოთხშაბათი. 13:30 – 15:40

კაცები. დაშნა. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. დაშნა. გუნდური. ფინალი

 

29 ივლისი. ხუთშაბათი. 05:50 – 11:25

ქალები. რაპირა. გუნდური. 1/4 ფინალი

ქალები. რაპირა. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

ქალები. რაპირა. გუნდური. 1/2 ფინალი

ქალები. რაპირა. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

ქალები. რაპირა. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

29 ივლისი. ხუთშაბათი. 13:30 – 16:30

ქალები. რაპირა. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. რაპირა. გუნდური. ფინალი

 

30 ივლისი. პარასკევი. 05:00 – 10:20

კაცები. ხმალი. გუნდური. 1/8 ფინალი

კაცები. ხმალი. გუნდური. 1/4 ფინალი

კაცები. ხმალი. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

კაცები. ხმალი. გუნდური. 1/2 ფინალი

კაცები. ხმალი. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

კაცები. ხმალი. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

30 ივლისი. პარასკევი. 13:30 – 15:40

კაცები. ხმალი. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ხმალი. გუნდური. ფინალი

 

31 ივლისი. შაბათი. 05:00 – 10:20

ქალები. დაშნა. გუნდური. 1/8 ფინალი

ქალები. დაშნა. გუნდური. 1/4 ფინალი

ქალები. დაშნა. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

ქალები. დაშნა. გუნდური. 1/2 ფინალი

ქალები. დაშნა. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

ქალები. დაშნა. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

31 ივლისი. შაბათი. 13:30 – 15:40

ქალები. დაშნა. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. დაშნა. გუნდური. ფინალი

 

1 აგვისტო. კვირა. 04:00 – 11:00

კაცები. რაპირა. გუნდური. 1/8 ფინალი

კაცები. რაპირა. გუნდური. 1/4 ფინალი

კაცები. რაპირა. გუნდური. მე-5-8 ადგილები

კაცები. რაპირა. გუნდური. 1/2 ფინალი

კაცები. რაპირა. გუნდური. მე-5 ადგილისთვის

კაცები. რაპირა. გუნდური. მე-7 ადგილისთვის

 

1 აგვისტო. კვირა. 13:30 – 16:20

კაცები. რაპირა. გუნდური. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. რაპირა. გუნდური. ფინალი