ოლიმპიადა - ჭიდაობა

1 აგვისტო. კვირა. 06:00 – 08:00

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. 1/4 ფინალი

 

1 აგვისტო. კვირა. 13:15 – 14:15

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. 1/2 ფინალი

 

2 აგვისტო. ორშაბათი. 06:00 – 08:30

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. 1/4 ფინალი

 

2 აგვისტო. ორშაბათი. 13:00 – 17:00

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 60 კგ. ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 130 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 76 კგ. ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 06:00 – 08:30

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. 1/4 ფინალი

 

3 აგვისტო. სამშაბათი. 13:15 – 17:00

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 77 კგ. ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 97 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 68 კგ. ფინალი

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 06:00 – 08:30

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. 1/4 ფინალი

 

4 აგვისტო. ოთხშაბათი. 13:15 – 17:00

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 67 კგ. ფინალი

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. ბერძნულ-რომაული. 87 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 62 კგ. ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 06:00 – 08:30

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. 1/4 ფინალი

 

5 აგვისტო. ხუთშაბათი. 13:15 – 17:00

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 57 კგ. ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 86 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 57 კგ. ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 06:00 – 08:30

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. 1/8 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. 1/8 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. 1/4 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. 1/4 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. 1/4 ფინალი

 

6 აგვისტო. პარასკევი. 13:15 – 17:00

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. 1/2 ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. 1/2 ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 74 კგ. ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 125 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 53 კგ. ფინალი

 

7 აგვისტო. შაბათი. 13:45 – 17:00

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. რეპეშაჟი

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. რეპეშაჟი

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 65 კგ. ფინალი

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. მე-3 ადგილისთვის

კაცები. თავისუფალი. 97 კგ. ფინალი

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. მე-3 ადგილისთვის

ქალები. თავისუფალი. 50 კგ. ფინალი