ტეგი: ტელესკოლა - ქიმია

ქიმია, X კლასი - თემა: აზოტი, ნახშირბადი, 4 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - პერიოდულობის კანონის აღმოჩენა, 2 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - თემა: ცხიმები - პირველი ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება- პირველი ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - თემა: ჟანგბადი. გოგირდი, 28 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - წარმოდგენა მარილებზე; მიმოცვლისა და დაშლის რეაქციები, 26 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - თემა: კარბონმჟავები - 25 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - თემა: მოლი - 25 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - თემა: ჰალოგენები, 21 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - წარმოდგენა მჟავებზე, ჩანაცვლების რეაქცია, 19 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - თემა: ალდეჰიდები და კეტონები - 18 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - თემა: ქიმიური რეაქციის ტიპები - 18 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - რეაქციის სიჩქარე, 14 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - წყალი, შეერთების რეაქცია, წარმოდგენა ფუძეებზე, 12 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - თემა: მრავალატომიანი სპირტები - 11 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - გალვანური ელემენტი, ელექტროლიზი, 7 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - ჰაერი, მისი კომპონენტები, წვა, ჟანგვა, ოქსიდები #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - სპირტები #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - მჟავები #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები #ტელესკოლა