ქიმია, X კლასი - რეაქციის სიჩქარე, 14 მაისი, 2020 #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: კონცენტრაციის გავლენა რეაქციის სიჩქარეზე

პირველი არხი | განათლება

X კლასი