ქიმია, VIII კლასი - ჰაერი, მისი კომპონენტები, წვა, ჟანგვა, ოქსიდები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

VIII კლასი