ქიმია, X კლასი - თემა: ჟანგბადი. გოგირდი, 28 მაისი, 2020 #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: შაქრის დანახშირება გოგირდმჟავით

პირველი არხი | განათლება

X კლასი