ქიმია, X კლასი - გალვანური ელემენტი, ელექტროლიზი, 7 მაისი, 2020 #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: მონეტის დაფერვა სპილენძით

პირველი არხი | განათლება

X კლასი