უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლო სახალხო დამცველის სარჩელს განიხილავს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლო სახალხო დამცველის სარჩელს განიხილავს

ეწინააღმდეგება თუ არა კონსტიტუციას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატების პარლამენტისთვის წარდგენის მოქმედი წესი და რამდენად უზრუნველყოფს ეს წესი საუკეთესო კანდიდატების შერჩევას, – ამ საკითხზე დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო პარლამენტის წინააღმდეგ სახალხო დამცველის სარჩელს განიხილავს.

მოსარჩელის მითითებით, კანონმდებლობა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ავალდებულებს დაასაბუთოს გადაწყვეტილება, თუ რატომ წარადგენს ამა თუ იმ კანდიდატს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის თანამდებობაზე. იმავდროულად, გადაწყვეტილების ფარული კენჭისყრით მიღების გამო, კანდიდატთა შერჩევისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შებოჭილი არ არის ისეთი კრიტერიუმებით, როგორიცაა კანდიდატის კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა. შესაბამისად, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმებით დადგენილი წესი ვერ უზრუნველყოფს საუკეთესო კანდიდატების შერჩევას, რაც ეწინააღმდეგება საჯარო თანამდებობის დაკავებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებს, რაც კონსტიტუციით არის გარანტირებული.

საქმეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს.

დატოვე კომენტარი