საქსტატი - 2019 წლის ბოლო კვარტალში საქართველოში საშუალო ხელფასი 1 319 ლარამდე გაიზარდა
საქსტატი - 2019 წლის ბოლო კვარტალში საქართველოში საშუალო ხელფასი 1 319 ლარამდე გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2019 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში საშუალო  ნომინალური ხელფასი თვეში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 117.6 ლარით გაიზარდა და 1 319.6 ლარი შეადგინა.

საქსტატის ინფორმაციით, ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები – 2 216.3 ლარი (წლიური ზრდა – 3.3 პროცენტი); ინფორმაცია და კომუნიკაცია – 2 071.3 ლარი (წლიური ზრდა – 12.4 პროცენტი); მშენებლობა – 2 037.1 ლარი (წლიური ზრდა – 4.1 პროცენტი); საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები – 1 935.9 ლარი (წლიური ზრდა – 1.8 პროცენტი).

ამასთან, 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 1 018.5 ლარით, ხოლო კაცების – 1 593.2 ლარით განისაზღვრა და ხელფასების წლიურმა ზრდამ, შესაბამისად 112.5 და 124.7 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალთა ხელფასს.

საქსტატის ცნობით, 2019 წლის მეოთხე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი ბიზნეს სექტორში 86.0 ლარით გაიზარდა და 1 404.7 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების (2 501.4 ლარი, წლიური ზრდა 0.7 პროცენტი), ასევე ინფორმაციის და კომუნიკაციის (2 111.5 ლარი, წლიური ზრდა 13.1 პროცენტი) დარგებში ფიქსირდება.

2019 წლის ბოლო კვარტალში არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში საშუალო ხელფასი თვეში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 154.0 ლარით და 1 166.4 ლარს შეადგენს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი აქვთ საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობების, ასევე სახელმწიფო მმართველობისა და თავდაცვის სფეროებში დასაქმებულებს.